İşgücüne katılma oranı
İşgücüne katılma oranı (labor force participation rate)

Çalışanlar ve iş arayanların toplam çalışabilir nüfusa, teknik ifadesiyle işgücünün aktif nüfusa oranı. Değişik nedenlerle çalışmak isteyen insan sayısında bir artış ya da azalış (örneğin ekonomik koşulların kötüleşmesi nedeniyle öğrencilerin veya ev hanımlarının çalışmaya karar vermeleri ve iş aramaya başlamaları) işgücüne katılma oranının değişmesine yol açar.

TelcisanKapat