İşçi hareketi
İşçi hareketi (labor movement)

Emeğini satarak geçinen insanların daha fazla ücret, sosyal hak veya boş zaman elde edebilmek için yaptıkları her türlü faaliyetin genel adı.

TelcisanKapat