İş değerlendirme
İş değerlendirme (job evaluation)

Bir iş kolunda çalışanların derece, terfi ve ücretlendirmelerin işi yapanlardan ziyade işin özelliklerinin gerektirdiği deneyim ve yeteneğe göre belirlendiği iş tasnif sistemi.

Ozan MakinaKapat