İsyan
İsyan (rebellion)

1. başkaldırı. ayaklanma. Mevcut kural ve uygulamalara uymamak ve gerekli mücadeleyi göze alarak bunu açıkça ilan etmek. 2. Yönetim biçimini veya yöneticileri değiştirmek amacıyla başkaldırma, silahlı mücadeleye girişme.

Ozan MakinaKapat