İstikrar
İstikrar (stability)

1. kararlılık. stabilite. Bir dengeye oturmuşluk hali. Şiddetli dalgalanmalardan uzak olma, sakinlik; dengeli, kararlı oluş. 2. Ekonominin ödemeler dengesi, istihdam düzeyi, enflasyon oranı, faiz oranları ve döviz kurları gibi belli başlı göstergeleri arasında uyumlu ve kararlı bir dengenin sözkonusu olması; önemli dalgalanma veya dengesizliklerin beklenmemesi. Sözkonusu kararlı dengenin sağlanmasına yönelik olarak alınan tedbirlere istikrar tedbirleri; istikrar sağlamaya ve iyileştirici makro ekonomik hedeflere ulaşmak için alınması gereken önlemlerin tespiti ve bunların uygulanmasından oluşan politikaya da istikrar politikası denir. İstikrar politikalarının yaygın olarak bilinen amaçları enflasyonun düşürülmesi ve ödemeler dengesinin iyileştirilmesi; bu amaçlara ulaşmak için öngörülen tedbirler de daraltıcı politikalar, yani krediler ve kamu harcamalarının kısılması, vergilerin artırılması, döviz kuru ve faiz oranlarının gerçekçi hale getirilmesi, ihracatın teşviki, dış borçların ertelenmesi veya yeni bir ödeme takvimine bağlanması.. gibi tedbirlerdir.

Ozan MakinaKapat