İskoç aydınlanması
İskoç aydınlanması (Scottish enlightenment)

18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın başlarından İskoçya"da ortaya çıkan, insan doğası ile toplum düzeni arasında çatışma değil bir uyum öngören, insan yeteneklerinin toplumsal bağlam olmaksızın bir işe yaramayacağını savunan toplumsal gelişme ve kurumlara evrimci bir perspektifle yaklaşan, deney ve gözleme önem veren entelektüel hareket ve bakış tarzı.

TelcisanKapat