İradecilik
İradecilik (voluntarism)

istenççilik. Eylem ve davranışların dışsal faktörler veya içinde yaşanan sistemden değil, bizzat bireylerin iradelerinden kaynaklandığını öne süren yaklaşım.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat