İnsanbiçimcilik
İnsanbiçimcilik (anthropomorphism)

1. antropomorfizm. Evrene veya insan dışındaki varlıklara insanın özellik ve sıfatlarını yükleyen, her nesnede hatta soyutlamada, insanda varolana benzer unsurlar bulup arada paralellikler kuran yaklaşım. 2. Tanrının, insandan daha güçlü ve yetkin olmakla beraber, şekil ve nitelik bakımından temelde insana benzediğini kabul eden felsefi görüş. Tanrıyı insan suretinde tasavvur etme.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat