İnsan hakları
İnsan hakları (human rights)

Her insanın doğuştan sahip olduğuna inanılan ve dokunulmaz, devredilemez, vazgeçilemez nitelikte oldukları kabul edilen haklar. Uyruk, din, dil, ırk, etnik grup, eğitim, meslek gibi insanları farklılaştırıcı unsura bağlı olarak değişmeyen, sırf insan olmaktan kaynaklanan temel haklar. Örn. Yaşama, inanma, düşünme, düşündüğünü ifade etme, evlenme, can ve malını koruma hakkı.

TelcisanKapat