İnsan doğası
İnsan doğası (human nature)

Tek tek bireylerde farklılık göstermekle birlikte tümel bir kategori olarak insanın sosyal varlığını önceleyen, doğuştan getirdiği kabul edilen eğilim, özellik ve nitelikler.

Ozan MakinaKapat