İndirgeme
İndirgeme (reduction)

Karmaşık bir şeyi, daha basit başka bir şeye geri götürme, ona dayandırma. Çoğu aza, karmaşık olanı basite dayandırma.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat