Bilim ve Bilimsel Metod Hakkında Bilgi
Bilim ve Bilimsel Metod

BİLİM: Tarafsız gözlem ve deneylerle geliştirilen, yeniliklere açık olan düzenli bilgilerin birikimidir.

Bilimin amacı; gözlenmiş olayları açıklamak, olaylar arasındaki bağıntıları kurarak genel sonuçlara ulaşmaktır.

GÖZLEM: Bütün bilimler gözlemle başlar. Bu nedenle Bilimsel metodun ilk basamağı gözlemdir. Gözlemler iki gruba ayrılır.

A - NİTEL GÖZLEMLER: Duyu organlarımızla yapılan, ölçme aracı kullanılmayan, kişiden kişiye değişen gözlemlerdir.Örnek: Su çok sıcak, çok uzun yol v.b.

B - NİCEL GÖZLEMLER: Araç gereç kullanılarak yapılan, kişiden kişiye değişmeyen gözlemlerdir.

Örnek: Hava 28°C, Bitkide boyca büyüme 10 cm gibi.

VERİ: Aynı koşullarda tekrarlanırsa, aynı sonuçları veren probleme ait gerçeklerdir.

HİPOTEZ: Problem için ileri sürülen geçici çözümlerdir.İyi bir hipotez şu özellikleri taşımalıdır:1- Deney ve gözlemlere açık olmalı2- Yeni bulunan gerçeklerle daha güçlenmeli3- Olaylar arasında ilişki kurabilmeli4- Eldeki verilerle güçlenmeli.5- Araştırılabilir denenebilir özellikte olmalı.

TAHMİN: “Eğer hipotez doğru ise .......dır” şeklindeki ifadelerdir.

KONTROLLÜ DENEY: Bir deneyde bir faktörün dişinda tüm faktörler sabit tutularak, degişen faktörün deneye etkisinin ortaya konmasidir.Kontrollü deneyin temel özelligi basit ve tekrarlanabilir olmasidir.

TEORI: Yeni bulgularla sürekli desteklenen hipotezlerdir.

KANUN: Teori zaman içerisinde ayni sonuçlarla tekrarlanir ve çürütülemezse evrensel bir gerçeklilik kazanir. Buna kanun denir.

BILIM ADAMININ ÖZELLIKLERIIyi bir bilim adami;1- Sabirlidir.2- Tarafsizdir.3- Şüphecidir.4- Eldeki verileri iyi degerlendirmelidir.

BILIMSEL PROBLEM VE ÇÖZÜM AŞAMALARIGözlem yapildiktan sonra bilimsel metodun ikinci aşamasi problem bulmaktir. Bu probleme bilimsel kimlik kazandiran ögeler, bireysel olmamasi, deneylere ve gözlemlere açik olmasi, yeni bilimsel problemlere imkan tanimasidir.

Bilimsel bir problemin çözüm aşamalari şunlardir:

1- Problemi belirlemek2- Problemle ilgili verileri toplamak3- Hipotez kurmak4- Hipoteze dayali tahminlerde bulunmak5- Kontrollü deneyler yapmak6- Kontrollü deney ve gözlemler hipotezi dogruluyorsa7- Teori halini alir.8- Teori evrensel bir gerçekse kanun olur.

Not: Kontrollü deney ve gözlemler hipotezi desteklemiyorsa yeni bir hipotez kurulur.

Ozan MakinaKapat