İlgacılık
İlgacılık (abolitionism)

Hapis yoluyla cezalandırma yönteminin, insanlarda varolan acı çektirme dürtüsünün bir sonucu olduğunu ve cezaevi sisteminin tümüyle kaldırılmasının daha az zarara yol açacağını savunan akım.

Ozan MakinaKapat