İktisadi rejim
İktisadi rejim (economic regime)

Belirli bir iktisadi sistem çerçevesinde insanların ekonomik faaliyetlerini, üretim ve mübadele süreçlerindeki davranışlarını düzenleyen hukuksal kuralların bütünü.

TelcisanKapat