İktisadi büyüme
İktisadi büyüme (economic growth)

Bir ülkede gayrisafi milli hasılanın bir önceki yıldan daha yüksek olması. Kişi başına düşen ulusal gelirin artmasına da net büyüme denir. İktisadi büyüme oranından nüfus artış hızı çıkarılınca net büyüme oranı bulunur.

TelcisanKapat