İktisadi bunalım
İktisadi bunalım (economic crisis)

ekonomik kriz, ekonomik bunalım. Ekonominin yeniden üretim sürecinde büyümenin durması sonucu, üretim düzeyi ile talep düzeyi arasında belirgin bir uyumsuzluğun ortaya çıktığı dönem. Şiddetli ekonomik düzensizlik ve dengesizlik durumu.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat