İktidar seçkinleri
İktidar seçkinleri (power elite)

iktidar eliti. Bir toplumun nabzını elinde tutan, sosyal kökenleri, çıkarları ve dünya görüşleri bakımından aralarında sıkı bir ilişki bulunan siyasal, ekonomik ve askeri liderler; toplumsal süreçlerin yönünün belirlenmesinde etkili ve yetkili çevreler. (C.W. Mills)

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat