İkinci dünya
İkinci dünya (second world)

Soğuk savaş döneminde birinci dünyayı oluşturan gelişmiş kapitalist ülkelerin karşısında yeralan sosyalist blok ülkeleri.

Ozan MakinaKapat