İkili duygu
İkili duygu (ambivalence)

1. Toplumsal geçiş ya da çözülme dönemlerinde görülen ve davranışların olumlu ve olumsuz getirilerinin ölçülememesi sonucu ortaya çıkan kararsızlık durumu. 2. Birbirinin zıt duyguların aynı anda ruhta doğması; birbiriyle çatışan psikolojik durumların halet-i ruhiyeye eşzamanlı olarak egemen olması. Nefretle sevginin, haz ile elemin bir arada, içiçe bulunması.

TelcisanKapat