İkili bilinç
İkili bilinç (dual consciousness)

1. İki farklı bilinç durumunun aynı insanda ve bir arada bulunması. 2. Marksist kurama göre, kapitalist toplumlarda, eğitim sistemi aracılığı ile egemen kültürün biçimlendirdiği bilinç ile özellikle işçi sınıfının üretim sürecindeki konumu gereği edindiği ve egemen kültürle çelişen bilincin aynı anda ve bir arada bulunması durumu.

Ozan MakinaKapat