İkame esnekliği
İkame esnekliği (elasticity of substitution)

Bir üretim faktörünün bir diğeri yerine konabilme esnekliği. Faktörlerin birbiri yerine kolayca kullanılıp kullanılamama durumu. Sermaye ve emek gibi iki faktörün ikame esnekliği faktörlerin birbirine oranındaki (K/L) yüzde değişmenin marjinal teknik ikame oranındaki yüzde değişmeye oranlanmasıyla hesaplanır. Bir faktör diğeri yerine kesinlikle kullanılamıyorsa ikame esnekliği sıfır, çok kolay ve tam olarak kullanılabiliyorsa sonsuzdur. Leontief üretim fonksiyonunda ikame esnekliği sıfır, Cobb-Douglas üretim fonksiyonunda ikame esnekliği 1, doğrusal üretim fonksiyonunda ise ikame esnekliği sonsuzdur.

TelcisanKapat