İhtirazi kayıt
İhtirazi kayıt (reservations)

Antlaşmaya taraf olan bir devletin antlaşmanın bazı hükümlerini ortadan kaldırma, değiştirme ve uygulama alanını daraltma isteğini tek taraflı bir irade beyanı ile bildirmesi.

TelcisanKapat