İhmal edilebilirlik varsayımları
İhmal edilebilirlik varsayımları (negligibility assumptions)

Teori kurma sürecinde temel değişkenler belirlenirken, açıklanan ilişki ya da sürece olan etkisinin ihmal edilebilecek düzeyde küçük olduğu düşünülen değişkenlerin, hiçbir etkide bulunmuyor varsayılarak devre dışı tutulmasını ifade eden basitleştirici varsayımlar. Örn. insanların ihtiyaçlarını karşılayacakları malı satın alırken, modanın, sosyal prestijin, alışveriş ortamındaki çevresel faktörlerin etkilerinin belirleyici olmadığı düşüncesiyle gözardı edilerek, sadece malın fiyatının talebi belirlediğinin varsayılması.

TelcisanKapat