İflas
İflas (bankruptcy)

1. Borçlunun borçlarını ödeme gücünden yoksun duruma düşmesi; ticari yükümlülüklerini yerine getiremeyecek hale gelmesi. İflas durumunun mahkemece tespit edilmesi gerekir. 2. İddiaların gerçekleşmemesi; söz ile eylemin, teori ile pratiğin birbirini tutmaması durumunu ifade etmek üzere kullanılan deyim.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat