İfadelerin gruplandırılması
İfadelerin gruplandırılması (grouping sentences)

Çeşitli ifade biçimlerinin, yerli yerinde ve doğru şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, taşıdıkları temel nitelikler veya ortak özellikler ekseninde çeşitli gruplara ayrılması. Literatüre Ş. Kocabaş"ın kazandırdığı bu gruplandırmaya göre temel ve dini ifadeler (TED ifadeler); mantıksal matematiksel ve biçimsel ifadeler (MMB ifadeler); P-ifadeleri; tecrübi ifadeler; teorik hipotetik ampirik ifadeler (THA ifadeler); tarihsel ifadeler; mecaz ve benzeşim ifadeleri (teşbihler) ve hayali ifadeler olmak üzere dokuz grupta toplanabilecek olan ifade grupları, merkezinde temel ve dini ifadeler grubunun bulunduğu ve dışa doğru, kendisinden önceki ifade grubunu da içerecek biçimde giderek genişleyen halkalar şeklinde şematize edilmektedir.

ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat