İfadelerin gramatik ayırımı
İfadelerin gramatik ayırımı (grammatical categorization of expressions)

İfadelerin gerek kendi başlarına, gerekse birbirlerinin yerine yanlış kullanılmalarından doğan zihin karışıklığını önlemek amacıyla, değişik ölçütler veya ilkeler yardımıyla, çeşitli ifade biçimlerinin, gramatik yapıları temel alınarak birbirinden ayrılması.

TelcisanKapat