İdeolojilerin sonu tezi
İdeolojilerin sonu tezi (end of ideology thesis)

Amerkalı sosyolog Daniel Bell"in sistemleştirdiği, ondokuzuncu ve yirminci yüzyılın sağ ve sol ideolojilerinin 1960"lı yılların toplumlarının sorunlarının çözümüne katkı sağlamadığı ve bu yüzden bağlayıcılıklarını kaybetmeye başladıklarını öngören yaklaşım.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat