İdeoloji
İdeoloji (ideology)

1. düşünyapı. Dünya, evren, toplum ve insanla ilgili duygu, düşünce ve inançlar toplamı. 2. Marksist terminolojide, sınıflı toplumlarda egemen sınıfların çıkarına hizmet edecek şekilde çarpıtılmış gerçeklik kavrayışı.

Ozan MakinaKapat