İçlem
İçlem (intension)

Bir olgu, kavram veya anlatımın kaplamına giren bir nesne, kavram veya olgunun sahip olduğu özellikler.

Ozan MakinaKapat