İçedönük kişilik
İçedönük kişilik (inward looking personality)

Çevresi ile diyalog kurmada güçlük çeken, içine kapalı, kendisine bir şey sorulmadan, kendiliğinden konuşmamayı tercih eden, sosyal ilişkileri zayıf, dış dünya ile iletişim kurmada pasif davranan kişilik türü.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat