Hukuksal tanıma
Hukuksal tanıma (recognition de jure)

Tanıyan devlet tarafından, tanınan devlet ya da hükümetin, uluslararası topluluğa aktif katılımını gerçekleştirmesi için uluslararası hukuk tarafından belirlenen gereklilikleri yerine getirdiğinin resmi olarak beyan edilmesi.

Ozan MakinaKapat