Hukuk sosyolojisi
Hukuk sosyolojisi (sociology of law)

Toplumsal istekler ve beklentiler ile hukuk kuralları arasındaki ilişkileri inceleyen, birer sosyal kurum olarak mahkeme, hapishane, polis ve yasama kurumların sosyolojik incelemesini yapan bilimdalı.

TelcisanKapat