Hristiyan kimlik hareketi
Hristiyan kimlik hareketi (Christian identity movement)

ABD"de son yıllarda popüler hale gelen ve Ku Klux Klan, neo- Naziler, dazlaklar ve "Aryanlar"ın İsrail"in On Kayıp Kabilesi soyundan geldiklerini iddia eden "Aryan" direniş hareketi gibi, aşırı sağın farklı unsurlarının oluşturduğu, dinsel veya ırksal ayrımcılığı öne çıkaran dışlayıcı hareket.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat