Holding
Holding (holding)

1. Aynı sermaye grubuna bağlı, değişik alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin tek çatı altında toplanması ve yönetiminin merkezileştirilmesi ile oluşan ana şirket. 2. Kapitalist sistemde büyük tekelci imparatorlukların oluşturulması için başvurulan örgütlenme biçimlerinden biri olan ve biçimsel olarak bağımsızlıklarını koruyan birçok firma üzerinde hukuki ve mali denetimi merkezileştirmeye imkân veren iştirak şirketi.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat