Hizipçilik
Hizipçilik (factionism)

Siyasal partilerin veya toplumsal grupların içinde, parti veya topluluğun kararını etkileyebilecek düzeyde etkin bir altgrubun, kendi amaçlarını gerçekleştirmek için yaptığı faaliyetler.

Ozan MakinaKapat