Hikmet
Hikmet (wisdom)

bilgelik. Varoluşa ilişkin temel sorulara tutarlı ve kapsayıcı cevaplar vererek, karşılaşılan sorun ve durumlara muhakeme yoluyla ikna edici ve tutarlı açıklamalar getirebilme özelliği.

Ozan MakinaKapat