Hiççilik
Hiççilik (nihilism)

nihilizm. Bütün toplumsal amaç, değer ve ahlâki yargıları ve hayatın anlamına ilişkin öne sürülen bütün öğretileri yadsıyan, sosyal, siyasal ve ahlâki gerekçelerle yapılan tüm baskılara karşı koymayı en temel fazilet olarak gören yaklaşım. (F. Nietzsche)

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat