Hızlandıran ilkesi
Hızlandıran ilkesi (accelerator principle)

Sermaye mallarındaki net yatırımın üretim düzeyindeki değişime bağlı olduğunu ifade eden ilke. Buna göre sermaye malları dayanıklı olduğu için mevcut üretim kapasitesi yeterli ise eskiyen sermaye mallarını değiştirmek suretiyle sabit bir üretim düzeyi tutturmak mümkündür. Bu durumda net yatırıma gerek yoktur. Fakat eğer ekonomide net yatırımın artması gerekiyorsa bu üretimin artmasıyla mümkündür. Buradan hızlandıran= net yatırım/GSMH"deki değişim denebilir.

TelcisanKapat