Hegemonya
Hegemonya (hegemony)

Siyasal, sosyal ve kültürel araçlar kullanılarak bir sınıfın diğeri üzerinde kurduğu, kısmen rızaya dayalı egemenlik.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat