Hazcılık
Hazcılık (hedonism)

hedonizm. Hazzın mutlak anlamda iyi olduğunu, insan eylemlerinin nihai anlamda haz sağlayacak bir biçimde planlanması gerektiğini, sürekli haz verene yönelmenin en uygun davranış biçimi olduğunu savunan felsefi görüş.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat