Haz-acı ilkesi
Haz-acı ilkesi (pleasure-pain principle)

haz-elem prensibi. İnsan davranışlarının temel itici gücünün haz ve elem olduğunu, bu sebeple haz veren eylemlere yönelmek, elem veren eylemlerden ise kaçınmanın en temel davranış biçimi olduğunu ifade eden prensip.

Ozan MakinaKapat