Hasımlık
Hasımlık (antagonism)

antagonizma. husumet. Toplumsal çıkar ya da ideolojik eğilim bakımından birbirne zıt konumlarda bulunan birey veya grupların aralarındaki çatışma veya düşmanlık.

Ozan MakinaKapat