Hariciler
Hariciler (Kharijiyyah)

Hz. Ali ile Muaviye arasındaki hilafet mücadelesinde her iki tarafın da Allah"ın emirlerini çiğnediklerini, dolayısıyla küfre girdiklerini iddia ederek bu gruplardan ayrılmış, daha sonra kendilerince yanlış olan bu durumu düzeltmek amacıyla hem Hz. Ali, hem de Muaviye"yi ortadan kaldırmaya yeltenmiş; hoşgörüsüzlük, acımasızlık ve karşısındakini kolayca kafir olmakla suçlama özellikleriyle bilinen grup.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat