Hareket-i cevheri kuramı
Hareket-i cevheri kuramı (theory of substantial motion)

17. yüzyılda yaşamış olan ünlü İran"lı düşünür Molla Sadra"nın sistemleştirdiği; hareketin, varlığın özünde meydana geldiğini, bu nedenle de geçici olmadığını savunan felsefi görüş. Buna göre, varlıklar sürekli olarak kategorik düzeyde sahip oldukları imkânların birinden diğerine geçtikleri için her an bir sönüş ve doğuş, oluş ve yokoluş sürecindedirler. Bu sürecin sürekliliğini sağlayan mutlak iradedir. Değişme ve hareket varlığın görünüşünde değil, özünde, arazda değil cevherdedir, bu anlamda eşya, varlık alemi her an yeniden yaratılmaktadır.

Ozan MakinaKapat