Harcanabilir gelir
Harcanabilir gelir (disposable income)

1. Hanehalkının bir yıl içinde tüketim veya tasarruf olarak kullanabileceği gelir toplamı. 2. Milli gelirin, o yıl içinde üretime katılmayanlara yapılan ödemeler (transfer ve sübvansiyonlar) eklenip, sosyal amaçlı her türlü kesinti, vergi ve dağıtılmayan kâr gibi o yıl içinde üretilmesine karşın hanehalkının eline geçmeyen kesintiler çıkıldıktan sonra kalan kısmı.

TelcisanKapat