Halk demokrasisi
Halk demokrasisi (people’s democracy)

İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyet denetimine giren Çekoslavakya, Bulgaristan; Romanya ve Polonya gibi ülkeler için Stalin tarafından önerilen; Sovyet Komünist Partisi ve Sovyet yönetiminin direktifleri doğrultusunda faaliyette bulunacak tek bir siyasi partinin veya tek bir siyasal partiyle uzlaşabilecek partilerin koalisyonunun iş başında bulunduğu yönetim biçimi.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat