Halifelik
Halifelik (caliphate)

Hz. peygamberin, dinin uygulanması, korunması ve insanlara tebliğ edilmesi ilkelerine dayalı olarak yürüttüğü devlet başkanlığı görevinin, onun ölümünden sonra Müslümanlar tarafından kurumlaştırılmış şekli.

Efe KuluçkaKapat