Haldun-Laffer etkisi
Haldun-Laffer etkisi (Haldun-Laffer effect)

Adını konuyu ilk kez ele alan 14. yüzyılda yaşayan İ. Haldun ve sistematikleştiren 20. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan A. Laffer"in soy isimlerinden alan ve marjinal vergi oranlarındaki artışların (azalışların) göreli fiyatları, bunun da toplam piyasa üretimini düşürmesi (artırması), dolayısıyla da toplam vergi gelirlerinin düşmesi (artması) sonucunu getireceğini ifade eden etkileşim süreci. Buna göre vergi oranlarını yükseltmek ille de vergi hasılatının artacağı anlamına gelmemektedir. Tersine belirli bir orandan sonra vergilerin artması iktisadi faaliyeti durgunlaştıracağı için vergi tabanını daraltacak, sonuçta vergi hasılatı daha da azalacaktır.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat