Haklılaştırma
Haklılaştırma (justification)

Bir iddiayı, görüşü ya da yargıyı, ilgili kişilerce kabul görecek biçime getirmek amacıyla tatmin edici deliller bulma, gerekçeler üretme veya mantıksal tutarlılığı olan argümanlarla temellendirme.

TelcisanKapat