Hakikat
Hakikat (truth)

1. özbilgi. apaçıklık. doğruluk. Doğru olma durumu. Bir şeyin gerçekte varolması; gerçeğe uygun olması. 2. Eşyanın doğasının bilgisi. 3. Doğru olduğuna, sorgulama yapmaya gerek duymayacak derecede kesin olarak inanılan olgu, durum, ya da inanç.

Ozan MakinaKapat